Pasja i kolor
O malarstwie Ryszarda Lizuta


"Przeciwnoci losu nie przymi siy pragnie i aspiracji artystycznych" - te sowa Ryszard Lizut umieci na okadce katalogu swoich wystaw. Stanowi one tyle motto, myl patronujc artystycznym poszukiwaniom malarza, co wyraz wiary w sztuk. Wiary w to, e moe ona uchroni przed przykrymi niespodziankami, ktre niesie trud egzystencji, e potrafi ocala i pociesza.

Sztuka, chociaby bya jak najcilej zwizana z yciem, stanowi bowiem rodzaj innego wiata. Nie wszyscy maj do niego dostp. I nie chodzi tutaj o to, e nie wszystkim dana jest artystyczna wraliwo, nie kady moe podda si ekspresji dziea »więcej